در یک نگاه

  • استاد روابط بين الملل دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران
  • دكترای علوم سياسى از دانشگاه پاريس
  • سرپرست دفتر خدمات حقوقى
    بين المللى ايران در اروپا
  • نماینده‌ دو دوره‌ مجلس شورای اسلامی
  • وکیل پایه یک دادگستری
  • کشاورز

بنام خدا

زندگينامه دكتر قاسم شعله سعدى

قاسم شعله سعدى در سال ١٣٣٣ در خانواده اى كشاورز در جوار آرامگاه سعدى در شهر علم و ادب, شيراز ديده به جهان گشود و دوران مدرسه را همراه با كار در مزرعه سپرى كرد. وقتى كه سه ساله بود پدرش با اتهامى ناحق روانه زندان شد و موقتا" از حضور پدر محروم ماند, بالاخره پس از گذشت ١٨ ماه مشاهده محاكمه پدر و مدافعات مؤثروكيل مدافع وى كه منجر به صدور حكم برائت گرديد, اولين جرقه را در ذهن او براى وكالت دادگسترى زد بدين ترتيب قاسم ٥/٤ ساله تصميم گرفت كه در آينده وكيل مدافع شود و اين رؤيايى بود كه به واقعيت پيوست. او كه از دانش آموزان موفق كلاس بود به محض اخذ ديپلم متوسطه در سال ١٣٥٢ از طريق آزمون سراسرى در رشته حقوق دانشگاه ملى ايران پذيرفته شد و در كمتر از سه سال موفق به اخذ دانشنامه ليسانس حقوق قضائى گرديد. شعله سعدى با رد پيشنهاد دادستانى انقلاب شيراز براى ادامه تحصيل باتفاق همسر و فرزند خود روانه فرانسه شد و مدرك فوق ليسانس خود را از دانشگاه حقوق پاريس در مدت يكسال اخذ و سپس به كسب دكتراى خود در سال ١٣٦٢ در رشته علوم سياسى از دانشگاه پاريس نايل گرديد و متعاقبا" در دوره دكتراى حقوق در دانشگاه حقوق پاريس ادامه تحصيل داد ونه تنها موفق به كسب پروانه وكالت پايه يك دادگسترى گرديد بلكه با تكيه به دانش حقوقى و تجارب ارزشمند حضور و دفاع در دادگاه هاى بين المللى و كسب مهارتهاى حقوقى بين المللى به عنوان يكى از برجسته ترين و موفق ترين وكلاء دادگسترى ايران شهرت يافت .

شعله سعدى كه دفتر خدمات حقوقى بين المللى جمهورى اسلامى ايران در اروپا مركز پاريس را تأسيس نموده بود و مديريت آن را بعهده داشت, به دفاع از حقوق ملت ايران در محاكم بين المللى پرداخت و همزمان با قبول مسئوليت معاونت حقوقى دفتر مزبور در لاهه تلاش كرد با دفاع از حقوق ملت ايران در ديوان لاهه از تأ ثيرات زيانبار بيانيه ننگين الجزاير كه به دنبال اشغال سفارت آمريكا در ايران توسط بعضى از مديران اصلاح طلب امروز !! به مردم ايران تحميل شده بود بكاهد .

شعله سعدى در اواخر سال ١٣٦٢ به ايران مراجعت و در دانشكده حقوق دانشگاه شيراز به تدريس حقوق بين الملل پرداخت. در همان حال در انتخابات مجلس دوم شركت نمود و با رأى گسترده مردم شيراز روبرو گرديد, ولى تقلبات وسيع در انتخابات مانع ورود او به مجلس شد .

چهار سال بعد در انتخابات مجلس سوم شركت كرد و عليرغم تمهيدات مشترك جناح چپ و راست آن روز يا به اصطلاح محافظه كار و اصلاح طلب امروز وارد مجلس شد و به كمك همفكران خود فراكسيون مستقل ها را پايه گزارى كرد. گويى كه دريافته بود تفكر چپ و راست و اصلاح طلب و محافظه كار دو روى يك سكه هستند و كشور را به ورطه نابسامانى خواهند برد و لذا از همان زمان در مقابل آن دو جناح راه سومى را گشود كه در فراكسيون مستقل ها تبلور مى يافت .

افشاگريهاى شجاعانه دقيق و صريح او به زودى چهره اى بيدار گر و تسليم ناپذير از او ارائه نمود و نطقهاى او به سكوت مرگبارى كه مجلس را فرا گرفته بود پايان داد فريادهاى شعله سعدى كه می گفت :

شعار بر شعورمان پيشى گرفته .

مشكل ما ارزنيست, عُرضه است.

كارهاى بزرگ را بدست افراد كوچك سپرده ايم.

چهار پنج ميليون ايرانى تحصيل كرده را عملا از كشور اخراج و بجاى آنها چهار پنج ميليون عراقى و افغانى وارد كشور كرده ايم

آن آخوندى كه با پنج تومان منبر مى رفت اكنون بنز ١٥ ميليون تومانى از كجا آورده ؟

بجاى آنكه نيروى انتظامى و پرسنل اطلاعات ضابطين دادگسترى باشند دادگسترى ضابط آنان شده است .

هنوز در گوش مردم ايران طنين انداز است .

آرى مردم شيراز كه مواضع شعله سعدى را در مجلس سوم تجربه كرده بودند در مجلس چهارم نيز با آراى چشمگير خود مجددا" او را به مجلس فرستادند و البته به همان اندازه كه به محبوبيت شعله سعدى اضافه ميشد, به توطئه هاى گوناگون عليه او توسط محافل خودسر افزوده ميگرديد.

محافل خودسر با تهيه طرحى خطرناك از يك طرف توسط عوامل خود تلاش كردند اعتبار نامه شعله سعدى در مجلس رد شود, از طرف ديگر با تعقيب قضايى او به اتهام اقدام عليه امنيت كشور وى را تا چند قدمى اعدام بردند. حزب الله قم نيز تهديد نمود كه چنانچه اعتبار نامه شعله سعدى در مجلس تصويب شود, طلبه هاى قم مى آيند و او را از مجلس بيرون مىكنند. اما به لطف خداوند همه توطئه ها به شكست انجاميد و شعله سعدى كه با مفهوم ترس بيگانه بود, در مجلس چهارم مواضع گذ شته خود را ادامه داد اولين بار او بود كه گفت در قانون اساسى موارد متضاد وجود دارد و گفت در زمان گذشته از شاه نمى ترسيده و در زمان آيت الله خمينى نيز از او نترسيده و اكنون از آقاى خامنه اى نمى ترسد. اگر چه اين مواضع سبب شد كليه نمايندگان فارس طى اطلاعيه اى رسمى او را محكوم كنند و در مجلس به برخورد فيزيكى تهديد شود و هم چنين امام جمعه شيراز و بخش عظيمى از روحانيت كشور عليه او بسيج شوند و در نماز جمعه هاى تهران و شيراز عليه او شعار مرگ سردهند و راهپيمايى هايى عليه او برگزاركنند و حتى گروه انصار حزب الله به سر كردگى حاج بخشى به مجلس آمدند تا او را از پاى در آورند اما شعله سعدى چون بنيانى مرصوص پايدارى کرد و با افشاىهرچه بيشتر نامردمى ها رسالت مردمى خود را ايفا نمود .

آرى او باز هم فرياد زد اين چه معنى دارد كه از وزارت اطلاعات تا حوزه علميه , ... , به تجارت , كارخانه دارى و معدن دارى مشغولند ؟!!!!! گوئى ميدانست كه سربازان گمنامى كه به تجارت روى آورده اند از تجارت به آدم كشى كشيده خواهند شد و فاجعه نفرت انگيز قتل هاى زنجيره اى را بوجود خواهند آورد. بهر حال وى با علم به اينكه اين مواضع محافل خود سر و روحانيت ذينفع را عليه او تحريك خواهند كرد, به اين شيوه عمل مى نمود زيرا به درگاه خداوند و نزد مردم تعهداتى داشت كه ايفاى آن تعهدات جز با استقبال از مرگ ميسر نمى شد و با لاخره با دخالت عوامل خود سر و از طريق احمد جنتى دبير شوراى نگهبان و همكارانش صلاحيت او رد شد تا از ورود مجدد او به مجلس جلوگيرى شود و خواب آنها با نطقهاى آتشين او آشفته نشود البته محافل خود سر تنها به رد صلاحيت وى بسنده نكردند و در چندين اقدام مذبوحانه براى ترور شعله سعدى تلاش كردند و بالاخره , افشاى قتل هاى زنجيره اى موقتا پروژه ترور او را متوقف نمود .

شعله سعدى كه از سال ١٣٦٢ در دانشكده حقوق دانشگاه شيراز به تدريس حقوق بين الملل پرداخته بود, با دانشگاه تربيت مدرس و سپس دانشگاه تهران همکارى و در گروه آموزشي روابط بين الملل دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران بصورت معلم رسمي به تدريس دروسى از قبيل مديريت بحرانهاى بين المللی و استراتژى قدرتهاى بزرگ ادامه داد و حتى در دوره ٨ ساله نمايندگى مجلس تدريس را رها نكرد .

فعاليتهاى او در امر كشت و زراعت از وى كشاورزى موفق ساخته و حضور او در صحرا روحيه اى بى باك به او بخشيده است .

پيوند شعله سعدى با شاعر گرانقدر ايران شيخ اجل سعدى قريحه شاعرى او را پرورش داده اگر چه بسيارى از اشعار او كه متضمن نقد اوضاع اسفبار سياسى مى باشد امكان انتشار نيافته است .

شعله سعدى تلاش ميكرد از طريق اصلاحات مطالبات مردم برآورده شود, ولى چون دريافت كه نه آقاى خاتمى توان اين مبارزه را دارد و نه مديران جنبش اصلاح طلب- كه البته در مواردى از پيشتازان زورمدارى و فاشيسم بوده اند- صلاحيت چنان مديريتى را دارند و نه ساختار قدرت اجازه تحقق آنرا مى دهد, اولين كسى بود كه با طرح تئورى مرحوم اصلاحات خبر از شكست جنبش اصلاح طلب ايران داد وبراي نجات كشور تولد راه سوم و نيروى سوم را اعلام نمود .

 
Site Search
تمامی حقوق این سایت متعلق به دکتر قاسم شعله سعدی می باشد 2013 ©